RSS Facebook

 

[IMG]

Zmizelé Litoměřice I - zmizelé kostely

01. 01. 2021 | Počet litoměřických kostelů a jejich vysoké architektonické kvality odpovídají mimořádnému významu města: od raně středověké aglomerace přes přední královské město vrcholného středověku až po sídlo jednoho z prvních biskupství v rekatolizujících se Čechách 17. století. Celá řada barokních kostelů z tohoto období tvoří dodnes ozdobu města. V tomto článku se však budeme zabývat naopak těmi svatyněmi, o jejichž podobě dnes svědčí již jen menší či větší pozůstatky v ulicích města, případně pouze archivní materiály.

[IMG]

Ad architektonická soutěž na území kasáren pod Radobýlem

08. 02. 2015 | V Litoměřicích proběhla veřejná ideová urbanisticko-architektonická soutěž Revitalizace území bývalých kasáren Armády ČR v rámci projektu o Cenu Petra Parléře 2014. Porota ve složení Ing. arch. Milan Košař (předseda), doc. Ing. arch. Jan Mužík, prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., Ing. Petr Velička a Mgr. Karel Krejza rozhodla o vítězi a nasměrovala tak budoucí rozvoj této významné městské lokality o rozloze 27 ha. A nešetříme kritikou.

[IMG]

Den architektury v Jiráskových sadech

07. 10. 2014 | Za autentickými zážitky s architekturou vyrazili fanoušci během víkendu v dvaapadesáti českých městech. Do Jiráskových sadů v Litoměřicích, které jsou krátce před dokončením, se v doprovodu architekta vydalo více než šest desítek lidí.

[IMG]

Den Architektury 2014 v Litoměřicích

20. 09. 2014 | První říjnový víkend bude patřit architektuře. V rámci celorepublikového festivalu se lidé mohou už čtvrtým rokem vypravit za objevováním zajímavých staveb a potenciálu veřejného prostoru v řadě měst i obcí. K programu se již potřetí připojují i Litoměřice.

[IMG]

Den architektury sklidil úspěch

15. 10. 2013 | Již třetí ročník celorepublikového festivalu Den architektury zaznamenal rekordní návštěvnost a živý zájem o současnou architekturu mezi nejširším publikem. Festival proběhl u příležitosti Světového dne architektury, který letos připadl na pondělí 7. října.

[IMG]

Den architektury 2013 v Litoměřicích

20. 09. 2013 | Každá historická epocha měla za následek rozrůstání města do okolní krajiny. Středověké Litoměřice byly ohraničeny hradbami, německé Litoměřice 19. století svou hranici posunuly mezi dvě železniční tratě a současné Litoměřice ji obtížně hledají. Vilová čtvrť pod Mostnou horou nese znaky lokátorského činu, rezidenční satelit na Miřejovické stráni už nikoliv. Srovnáním těchto dvou přístupů k výstavbě města poukážeme na příčinné souvislosti současné urbanistické praxe a její důsledky pro nás, obyvatele Litoměřic.

[IMG]

Participace?

16. 07. 2013 | V poslední době bývají často diskutovány možnosti a potenciál zapojení veřejnosti do procesu územního plánování. Přinášíme zamyšlení Filipa Landy nad tématem participace.

[IMG]

Krása?

05. 02. 2013 | Onticky nejbližší je ontologicky nejvzdálenější. Další díl architektonické encyklopedie se pouští na tenký led filozofie a poukazuje na potřebu změny slovníku, užívaného v souvislosti s architekturou.

[IMG]

Veřejný prostor?

13. 01. 2013 | Protože jsem myšlenkový komunista (rozuměj: neusurpuju si autorská práva pro všechny moje myšlenky), podělím se s Vámi jednou za čas o stručné úvahy v nové rubrice nazvané „archipedie", jakýsi architektonický slovníček a glosář. Jedná se vlastně o etymologické, bazální náčrty o architektuře, ideje vhodné k hlubšímu promyšlení. FL

[IMG]

Smysl architektonických soutěží

07. 11. 2012 | Kvalitu architektury markantně ovlivňuje paradox dnešního světa, kdy veřejný sektor odmítá na své zakázky uplatňovat princip architektonických soutěží. V prostředí prolezlém korupcí se tomu asi nelze divit, neboť forma soutěže riziko korupce značně snižuje. Dobrá veřejná správa by proto měla dbát na to, aby byly její stavební zakázky řešeny výhradně prostřednictvím architektonických soutěží. Nutno však podotknout, že mnohdy narychlo vypsaný dotační titul z EU zvyšuje časovou tíseň, svazuje veřejné správě ruce, a tím devalvuje i kvalitu architektury.