RSS Facebook

Karta stavby 

Nádraží Lovosice

 
Žižkova | Lovosice
GPS: 50°30'36.179"N, 14°3'35.344"E
Autor:
Josef Danda (1959 - 1968)
Účel stavby:
Dopravní stavba
Výstavba:
1959 - 1968
Sloh:
funkcionalismus
O stavbě

Lovosické nádraží je významnou železniční křižovatkou na trase Praha-Ústí nad Labem-Děčín a dále do Německa. Původní nádraží bylo blíže centra (v Husově ulici, zbouráno 1970) a postupem času přestávalo vyhovovat požadavkům průmyslu a dopravy.

Návrh nového nádraží souvisí s urbanistickou strukturou města. Charakter Lovosic je protáhlý – město tvoří hlavní dlouhá ulice, na kterou se v místě kostela a zámku napojuje příčná obchodní ulice. Posunutí nádraží jižněji mělo vytvořit další takovou spojnici a jakési další, dopravní centrum města. Před nádražím byl dle Dandových zásad navržem prostor pro autobusovou hromadnou dopravu. Tento široký přednádražní prostor směrem k hlavní městské ulici klesá a návštěvníkovi, který právě přijel, se otevírá výhled na České středohoří.

Toto byl Dandův koncept, návrh. Právě šířka a velkorysost tohoto prostoru se stala později lákavým stavebním pozemkem, kde vznikla zcela nekoncepční přízemní halová stavba. Zásahem do výhledu bylo i vybudování obilného sila a nepříliš zdařilá okolní bytová zástavba.

Další ‚ránou‘ pro lovosické nádraží byl nedostatek financí. Jeho důvodem byla významnější role seřazovací dopravy z průmyslových závodů než dopravy osobní. Tato skutečnost se samozřejmě podepsala na architektonické podobě budovy a materiálovém řešení. Například velkorysá okna hlavní nádraží haly byla nahrazena jen několika skleněnými tvarovkami. Výrazu budovy nepřidaly ani pozdější rekonstrukce – změnily výraz frontální fasády, ubyla skleněné plocha, zmizely stříšky a lavičky pro čekající na autobus a zelená plocha tvořící záliv pro autobusy.

Právě tyto věci, stříšky, lavičky a zeleň dnes chybí, a jsou předmětem chystané rekonstrukce autobusového nádraží. Doufejme, že dopadne lépe než u dalšího Dandova díla – nádraží v Chebu.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

Hájek, K,; Architekt Josef Danda; ČVUT, Praha, 2007

[IMG]

fotografie současného stavu, průčelí

Foto: Matěj Páral 02/2023

[IMG]

fotografie současného stavu, pohled od kolejiště

Foto: Matěj Páral 02/2023

[IMG]

interiér

Foto: Eliška Korčáková 2013

[IMG]

interiér

Foto: Eliška Korčáková 2013

[IMG]

hlavní průčelí

Foto: Eliška Korčáková 2013

[IMG]

hlavní průčelí, r. 1970

SOkA Litoměřice/Lovosice

[IMG]

hlavní průčelí, r. 1970

SOkA Litoměřice/Lovosice

[IMG]

interiér, r. 1970

Hájek, K,; Architekt Josef Danda; ČVUT, Praha, 2007

[IMG]

urbanistické řešení

Hájek, K,; Architekt Josef Danda; ČVUT, Praha, 2007

[IMG]

perspektivní kresba hlavního průčelí

Hájek, K,; Architekt Josef Danda; ČVUT, Praha, 2007

[IMG]

perspektivní kresba interiéru

Hájek, K,; Architekt Josef Danda; ČVUT, Praha, 2007

[IMG]

původní nádraží v Husově ulici (zbouráno r. 1970)

SOkA Litoměřice/Lovosice