RSS Facebook

Novinky 

Zámek Liběšice

18. 01. 2024 | Přidáváme střípek do mozaiky rozsáhlého díla K. I. Dientzenhofera.

Den architektury 2023 v Litoměřicích a Terezíně

15. 09. 2023 | Jako každý rok, i letos se můžete zdarma zúčastnit celorepublikového festivalu Den architektury. V neděli 1. 10. od 13:00 se koná prohlídka nově zrekonstruované staré radnice - dnešního Oblastního muzea v Litoměřicích.

Ve stejný čas můžete navštívit běžně nepřístupná ztracená zákoutí v Terezíně.

Na obě akce je omezená kapacita a nutná rezervace.

Den architektury 2022 v Litoměřicích

27. 09. 2022 | Jako každý rok se v mnoha městech ČR koná Den architektury. I letos se připojují Litoměřice. S kurátorem Oblastního muzea Janem Peerem můžete v neděli 2. 10. navštívit místa, kde započaly dějiny města. Exkurzi završí prohlídka katedrály sv. Štěpána se zaměřením na její uměleckohistorickou výzdobu. Procházka nejen po stavbách podílejících se nejvýznamněji na překrásném panoramatu města, kterými jsou biskupská rezidence a zmíněná katedrála, ale průvodce rovněž přiblíží další architektonicky významné budovy samotného Dómského náměstí a blízkého okolí. Předpokládaná doba trvání akce 2 hodiny. Sraz v neděli 2. 10. ve 14:00 před katedrálou sv. Štěpána, Dómské náměstí.

Diskuze 

Obecná diskuse - generátor témat

21. 01. 2018 | V této obecné diskusi se můžete vyjádřit k čemukoliv co souvisí s architekturou v okrese Litoměřice. Pokud se některé z témat ukáže jako živé, bude zařazeno do zvláštní diskuse, která bude jen pro něj.

Rubriky 

Zmizelé Litoměřice I - zmizelé kostely

ilustrace serialu

Počet litoměřických kostelů a jejich vysoké architektonické kvality odpovídají mimořádnému významu města: od raně středověké aglomerace přes přední královské město vrcholného středověku až po sídlo jednoho z prvních biskupství v rekatolizujících se Čechách 17. století. Celá řada barokních kostelů z tohoto období tvoří dodnes ozdobu města. V tomto článku se však budeme zabývat naopak těmi svatyněmi, o jejichž podobě dnes svědčí již jen menší či větší pozůstatky v ulicích města, případně pouze archivní materiály.

Studie 

Roman Balšán: Rekonstrukce Labskozámeckého pivovaru

ilustrace studie

Projekt rekonstrukce Labskozámeckého pivovaru v Litoměřicích, za který student pražské UMPRUM Roman Balšán získal zvláštní cenu Ministerstva průmyslu a ochodu ČR v rámci soutěžní přehlídky diplomových prací v oboru architektura, si bezesporu zaslouží pozornost. Kéž by se stal katalyzátorem diskuze nad budoucností tohoto hodnotného areálu. Pivovar byl postaven v novorománském slohu v roce 1858 německými investory. Fungoval až do druhé světové války, kdy byl přestavěn na chladírny a podzemní část byla využívána jako továrna Albis-Werke na letecké součástky a výzbroj pro válečné účely. Po druhé světové válce byl přestavěn na mrazírny. Pod názvem Litoměřické mrazírny fungoval podnik do roku 1996, kdy prošel privatizací. Od té doby areál chátrá.