RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

[IMG][IMG]

Josef Danda

 

1906

1999

O autorovi

Narodil se v Koleči u Slaného v rodině učitele obecní školy. Vystudoval Fakultu architektury a pozemního stavitelství na ČVUT. Během studia absolvoval praxi u Ing. arch. Adolfa Benše – kde spolupracoval na novostavbě administrativní budovy Eletricých podniků v Praze, dále u Ing. arch. Ladislava Machoně – kde se podílel na projektu továrny Michelin&Cie v Praze – Strašnicích.

V letech 1931 – 1932 studoval díky stipendiu francouzské vlády u architektů André Lucrata a u Le Corbusiera.

Jeho 1. samostatná zakázka byla namlékárnu roku 1933 v Brodech u Podbořan.

1936 nastpoupil do služeb Českých drah, kde v podstatě pracoval po celý život. Důvodem mohla být láska ke kolejím a vlakům, nebo zajištění zaměstnání ve státní sféře.

Pracoval nejen na konkrétních úlohách – např. na úseku trati Hranice na Moravě – Vsetín, ale věnoval se i teoretické činnosti uplatnění zeleně v drážní architektuře a teoreticky definoval a navrhoval typologii železničních staveb. Velkým problémem současné architektury byl rozpor s technickým pokrokem komunikační techniky (lokomotiv, vagónů) a podobou drážních pozemních staveb v neo- stylech, příp. romantických. Ve druhé polovině 30. let vrcholily funkcionalistické tendence (forma následuje funkci). V této době se taky v drážní architektuře kladl důraz na hlavní nádražní budovy, ale malá nádraží a další podružné provozy byly považovány spíše za zbytečnou investiční zátěž, a tak se Danda věnoval navrhování i této drobnější drážní architektuře. Architekt Danda se snažil o nalezení výtvarného souladu složky průmyslové a finanční. Dále ve svých pracech některé nadčasové myšlenky – prosazoval mimoúrovňová nástupiště, slučoval vlakovou a autobusovou dopravu do jednoho terminálu.

Charakteristickými prvky jeho staveb je pultová střecha a kombinace omítky a režného zdiva.

Během války se České dráhy přejmenovaly na Entwurfsamt DR – projektovou organizaci Německých říšských drah. Činnost zaměstnanců ČD v této organizaci byla obdobou totálního nasazení. Po válce se věnoval obnově zničených nádraží a pedagogické činnosti- přednášel na ČVUT. V roce 1988 publikoval stručnou monografii Naše železniční nádraží .

Mezi jeho stěžejní realizace patří nádraží Klatovy, Pardubice, Cheb a samozřejmě spoluautorství na nové odbavovací hale Hlavního nádraží v Praze. Architektonicky méně cenná realizace jsou zde uvedené Lovosice.

Odkazy

Článek na webu realit.cz

Literatura

Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D.: ARCHITEKT JOSEF DANDA, vydalo ČVUT Praha, rok 2007

Autorovy další stavby

Hlavní nádraží v Praze

Nádraží v Chebu

Hlavní nádraží v Pardubicích

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

arch pavouk:
www.arch-pavouk.cz

Stavby autora

[IMG]

1968 Nádraží Lovosice