RSS Facebook

Karta stavby 

Biskupská rezidence

 
Dómské náměstí 1 | Litoměřice - Za nemocnicí
Hora sv. Štěpána, Domhügel
GPS: 50°31'54.506"N, 14°7'45.126"E
Autor:
Giulio (Julius) Broggio
Účel stavby:
Obytný dům
Výstavba:
1689 - 1694
Sloh:
baroko
O stavbě

Trojkřídlý raně barokní palác stojí na místě původních budov kapituly vzniklých v 11. století, přestavěných v 16. století renesančně. Dnešní budova rezidence byla postavena v barokním slohu podle plánů Giulio Broggia v letech 1689-1694. Další součásti náležející rezidenci byly však budovány ještě později. Z roku 1710 pochází brána čestného dvora. Zahrady vytvořil ve 20. a 30. letech 18. století Broggiův syn Octavio.
Dvoupatrová budova rezidence je vybudována čelem k řece a vytváří spolu s katedrálou výraznou dominantu města. Stavba vyrůstá z vysoké podnože se štukovou pásovou rustikou. Má osový rizalit, na sever jsou tu dvě mělká křídla. Průčelí obrácené směrem k Labi je rytmizováno vysokým pilastrovým řádem a střídajícími se segmentovými a trojúhelnými frontony piana nobile. Obdobně je řešena fasáda čestného dvora, jen okna přízemí jsou na křídlech rámována mělkými slepými arkádami. Budova je propojena s katedrálou krytou chodbou.
Pod rezidencí jsou rozsáhlé sklepní prostory, které sloužily mj. pro zpracování a uskladnění vína. V přízemí je sala terenna zaklenutá křížovými klenbami na dvou pilířích; malý balkon má rokokovou tepanou mříž. Na stěnách visí dřevěné zlacené kartuše zachráněné ze zbořeného kostela sv. Michala.
V patře se nachází vysoký trůnní sál s unikátní nástropní malbou Mojžíšův zázrak vody. Východně od hlavního sálu následují místnosti s nástropními malbami K. V. Tietze. V západním příčném křídle je umístěna kaple sv. Vavřince s oltářní architekturou pravděpodobně od F. Kutschery. Pod kaplí se začátkem 70. let dokonce usadila StB, aby mohla odposlouchávat kardinála Štěpána Trochtu.
V patře se také nachází velká knihovna, vybudovaná z největší části koncem 18. století za biskupa Emanuela Arnošta z Valdštejna.
V roce 1958 došlo k zásadnímu statickému zajištění objektu a jeho nestabilního podloží. Rezidence stále slouží jako reprezentační sídlo litoměřických biskupů.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

Kuča, Karel: Průvodce po Dómském náměstí v Litoměřicích, Biskupství litoměřické, Litoměřice 2011.

Odkazy

Biskupství litoměřické:
www.dltm.cz

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Turistika cz:
www.turistika.cz

[IMG]

foto: Antonín Forbelský

[IMG]

Czech Tourism.com

[IMG]

groundspeak.com

[IMG]

sakralnipamatky.cz

[IMG]

foto: Filip Landa

[IMG]

vstupní brána

foto: Filip Landa

[IMG]

trůnní sál

foto: Karel Kuča

[IMG]

sala terrena

foto: Karel Kuča

[IMG]

fotografie z r. 1984

foto: Jan Ságl

[IMG]

Kaple svatého Vavřince po rekonstrukci

foto: Karel Pech (www.dltm.cz 2013)

[IMG]

Historická pohlednice - stavby na Dómském pahorku

Z Litoměřic a okolí pohledy staré a nejstarší

[IMG]

půdorys přízemí

Karel Kuča

[IMG]

vstup do sklepů

foto: Filip Landa

[IMG]

detail vinného lisu

foto: Filip Landa

[IMG]

vinný sklep pod rezidencí

foto: Filip Landa

[IMG]

pohled z okna biskupské rezidence

foto: Antonín Forbelský