RSS Facebook

Karta stavby 

Kalvárie Ostré

 
Úštěk - Ostré
GPS: 50°35'15.917"N, 14°22'20.824"E
Autor:
Octavio (Oktavián) Broggio
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1704 - 1707
Sloh:
baroko
Historický název:
Kappelenberg
Lidový název:
Kostelíčky
O stavbě

Poutní areál, jehož počátky sahají do let 1704 - 1707, tvoří symetrická kompozice dvou kaplí Nalezení a Povýšení sv. Kříže, Božího hrobu uprostřed a centrální schodiště se sochami. Nechal ho vystavět Václav Růžička, hejtman zdejšího jezuitského panství se sídlem v Liběšicích. Za autora stavby bývá obvykle považován Octavio Broggio, ale tato skutečnost není písemnými prameny doložena.
Slavná pouť se zde konávala vždy 3. května, někteří poutníci, horliví ve své víře, zdolávali kdysi schodiště vedoucí ke kaplím po kolenou. V letech 1752-1767 zde pobýval poustevník Franz Piesch, terciář františkánského řádu. Jako obydlí mu posloužila jedna ze suterénních prostor umístěných pod kaplemi.

Přístupovou cestu k hoře lemují již od vsi Ostré výklenkové kaple křížové cesty z období baroka a klasicismu (empíru). Tato cesta ústí na terasu v západním svahu hory, která symbolizuje biblickou Zahradu getsemanskou. Zde se nachází torza barokních pískovcových soch klečícího Ježíše a apoštolů. Odsud stoupá na vrchol monumentální pískovcové schodiště, které je členěno dvěma podestami s výklenky osazenými pozůstatky dalších barokních soch. Na vrcholové plošině se nachází skupina tří kaplí. Prostřední kaple Božího hrobu na vrcholu má svoji charakteristickou podobu: je to nízká podélná stavba s trojúhelným štítem na průčelí a s polygonálním závěrem se slepými arkádami na sloupcích. Nad střechu z kamenných desek vystupuje sloupková lucerna. Obě boční kaple stojící na obdélném půdorysu se zaoblenými rohy jsou patrové, uvnitř s emporou. Kaple mají věžovitý charakter, který jim dodává jehlancová střecha s polygonální lucernou s kupolkou. Jsou zaklenuty valenou klenbou s lunetami, stěny jsou prosté, pouze v koutech probíhají svazkové pilastry. Silueta obou věží je výraznou a zdaleka viditelnou dominantou Úštěcka.

Areál v poválečném období chátral, vnitřní zařízení včetně dlažeb bylo zničeno. V roce 2005 se poutního areálu ujala "Společnost pro obnovu památek Úštěcka", která se snaží o postupnou obnovu. Roku 2011 byla zcela obnovena křížová cesta včetně obrazové výzdoby.


Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Odkazy

Město Úštěk:
www.mesto-ustek.com

Společnost pro obnovu památek Úštěcka:
www.pamatky-ustecko.cz

Žehnání obnovené křížové cesty:
www.litomericko24.cz

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Turistika cz:
www.turistika.cz

Kostelycz:
www.kostelycz.cz

Sakrální památky Ústeckého kraje:
www.sakralnipamatky.cz

České středohoří cz:
www.ceskestredohori.cz

[IMG]

stav před obnovou křížové cesty a schodiště

pamatky-ustecko.cz

[IMG]

po obnově 2011

foto: Filip Landa

[IMG]

stav v 50. letech 20. století

pamatky-ustecko.cz

[IMG]

stejný pohled dnes

foto: Filip Landa

[IMG]

křížová cesta

foto: Filip Landa

[IMG]

foto: Filip Landa

[IMG]

foto: Filip Landa

[IMG]

foto: Filip Landa

[IMG]

foto: Filip Landa

[IMG]

foto: Filip Landa

[IMG]

pohled z vrcholu - v pozadí Sedlo a rybník Chmelař

foto: Filip Landa

[IMG]

foto: Filip Landa

[IMG]

foto: Filip Landa

[IMG]

foto: Filip Landa