RSS Facebook

Karta stavby 

Mateřská škola Dobříň

 
V Zátiší | Dobříň 33
GPS: 50.4382353N, 14.2920428E
Autor:
Martin Krupauer - (Atelier 8000, spol s r.o.)
Autor:
Jiří Střítecký (2012) - (Atelier 8000, spol s r.o.)
Účel stavby:
Školská stavba
Výstavba:
2012 - 2014
O stavbě

Pozemek, který si pro stavbu mateřské školky pro 30 dětí obec Dobříň (okres Litoměřice) vybrala, je jeden z nejkrásnějších v místě. Jedná se o proluku přímo na historické návsi, s výhledem na řeku a odpovídající plochou pro zahradu. Základní vizí stavby bylo její zasazení do okolí v symbióze s krajinou i vesnicí.
Historickému kontextu zdejší lidové architektury byla zcela podrobena tvarová koncepce. Barevné i materiálové řešení vychází z vjemu ducha místa, což se podepisuje na stavbě její „zemitostí“. Abstraktně stavba vychází z klasického vesnického domku se sedlovou střechou. Rustikální prvky jsou uplatněny i na fasádě, jež je obohacena o figurální motivy sochařské výzdoby odkazující na zdobnost tradiční architektury spojené s daným územím. Autorem je sochař a výtvarník Jiří Vorel, který má k lokalitě osobní vztah.
Mateřská škola v Dobříni je návratem do světa pohádek, do světa dětí. Respektuje jejich vize a přání, má připomínat „chaloupku“, která přes svůj rozpadající se vzhled poskytuje harmonii, teplo a možnost pořádně se vyřádit. Prostorový koncept vnitřního uspořádání v maximální míře pracuje s otevřeností a vymezuje se vůči sterilitě mateřských školek obvyklé v českém prostředí. Dítě může počmárat stěnu a není za to potrestáno. Stává se pánem prostoru, který může svobodně přetvářet. Nejsou žádná pravidla, jak s ním nakládat, pouze rámec, jehož atmosféru si vytvoří uživatelé. V rámci tohoto chápání se školka bude neustále vyvíjet a přetvářet.
Mateřská školka je obklopena zahradou s ovocnými stromy a umístěna rovnoběžně s východní hranicí pozemku. Jedná se o jednopatrový objekt obdélníkového půdorysu. Střecha je výrazným architektonickým a identifikačním prvkem. Od severu je klasická sedlová se sklonem 35°, směrem k jihu hřeben pozvolna klesá a plynule se přibližuje k jedné stěně budovy. Krov střechy je dřevěný, konstrukční uspořádání reaguje na rozpon. Zhruba 8 m od severního štítu je skokovitě změněn sklon a vzniká otvor pro okno, které bazilikálně osvětluje pobytový prostor dětí jižním světlem. Tam, kde to je možné, je vnitřní prostor otevřen pod krov. Nad zbylými plochami je půdní prostor uzavřen. V prostoru krovu je plánovaná vestavba pro spaní (cca 25 míst) s houpačkou a klouzačkou, která bude zároveň sloužit jako únikový východ.
Stavba vyhovuje podmínkám stavění v zátopové oblasti. Tato koncepce se promítla jak do technického řešení a volby materiálů, tak do interiérové koncepce. Objekt je založen na základových pasech a patkách z prostého betonu. Svislé obvodové a vnitřní nosné konstrukce jsou z keramických bloků, aby odolaly případnému zaplavení. Vnitřní nenosné svislé konstrukce jsou vyzděné z keramických příčkovek. Otvory ve svislých konstrukcích jsou voleny tak, aby zaplavení vodou buď odolaly, nebo aby je naopak bylo možné snadno vyměnit za nové. Střešní krytina je z hliníkového plechu v barvě mědi.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Odkazy

Web:
www.skolkavzatisi.cz

Výskyty v jiných databázích

Archiweb:
www.archiweb.cz

archdaily:
www.archdaily.com

archello:
www.archello.com

[IMG]

foto: Ondřej Bouška

[IMG]

foto: Ondřej Bouška

[IMG]

foto: Ondřej Bouška

[IMG]

foto: Ondřej Bouška

[IMG]

foto: Ondřej Bouška

[IMG]

foto: Ondřej Bouška

[IMG]

foto: Ondřej Bouška

[IMG]

foto: Ondřej Bouška

[IMG]

foto: Ondřej Bouška

[IMG]

foto: Ondřej Bouška

[IMG]

foto: Ondřej Bouška

[IMG]

foto: Ondřej Bouška

[IMG]

foto: Ondřej Bouška

[IMG]

foto: Ondřej Bouška

[IMG]

foto: Ondřej Bouška

[IMG]

foto: Ondřej Bouška

[IMG]

autorem soch je Jiří Vorel

foto: Ondřej Bouška

[IMG]

autorem soch je Jiří Vorel

foto: Ondřej Bouška

[IMG]

foto: Ondřej Bouška

[IMG]

skica - pohledy

Atelier 8000

[IMG]

skica - pohledy

Atelier 8000

[IMG]

skica - pohledy

Atelier 8000

[IMG]

skica - pohledy

Atelier 8000

[IMG]

situace

Atelier 8000

[IMG]

půdorys

Atelier 8000

[IMG]

podélný řez

Atelier 8000

[IMG]

příčné řezy

Atelier 8000

[IMG]

model

Atelier 8000

[IMG]

model

Atelier 8000

[IMG]

maketa - střešní konstrukce

Atelier 8000

[IMG]

konstrukce střechy

Atelier 8000

[IMG]

vizualizace střešní konstrukce

Atelier 8000