RSS Facebook

Karta stavby 

Hřbitovní kaple sv. Františka Xaverského

 
Liběšice
GPS: 50°34'6.017"N, 14°17'46.012"E
Autor:
Giulio (Julius) Broggio
Účel stavby:
Funerální stavba
Výstavba:
1680 - 1693
Sloh:
baroko
O stavbě

Vznik barokní jezuitské kaple, jejíž autorství je připisováno Giuliovi Broggiovi, se datuje do roku 1680. Výstavba úzce souvisí s morovou epidemií v témže roce. Vnitřní štuková výzdoba je zřejmě dílem Santini de Bossiho, vzniká do roku 1687. V roce 1693 je přistavěna východní sakristie.

Kaple je postavena na čtvercovém půdoryse (cca 14x14m), vnitřní oktogonální prostor je zastropen oválnou kupolí s lucernou a celá kaple je zastřešena osmibokou stanovou střechou. V 80. letech 20. století byla provedena neodborná úprava střechy. Tvar byl změněn na čtyřboký jehlan, změnila se velikost krytiny a stavební suť vzniklá přestavbou byla ponechána na rubu klenby. To vedlo ke statickým poruchám stavby. Od roku 2010 se pracuje na opravách kaple, a k dnešnímu dni je krovu navrácena původní podoba. 

Interiér kaple je řešen jako centrální oktogon. Na zkosených čelech pilířů se nacházejí 4 niky s původně zlacenými rámy s dnes již chybějícími sochami archandělů Michaela, Rafaela a Gabriela a strážného anděla. V pendentivech kupole jsou štukové reliéfy patronů proti moru. Kupole samotná je opět velmi bohatě dekorovaná anděly a florálními motivy - pletence s květy, vavřínové věnce. Celá tato štuková výzdoba je i přes velmi nepříznivé podmínky dochována v téměř perfektním stavu.
Ze zařízení  interiéru se dodnes dochovala část původních dřevěných lavic a černo-zlatý, vyřezávaný oltář. Oltářní obraz sv. Františka Xaverského autora J. J. Heinsche chybí.

Nakonec za zmínku stojí vstupní dveře kaple. Dochovaly se původní dřevěné dveře opatřené tepaným obložením s většinou kování - např. přitahovadlo.

 

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Možný předobraz

Kaple sv. Jana Křtitele v Litoměřicích (1677)

Literatura

Poche, E. a kolektiv: Umělecké památky Čech 2, nakladatelství Academia, rok 1978
Kuča, K.: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 3. díl Kolí-Mi, nakladatelství Libri, rok 2008

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Kostelycz:
www.kostelycz.cz

[IMG]

Stávající stav

[IMG]

Stav historický, původní, bohužel bez datace

[IMG]

Schematický půdorys kaple

[IMG]

Nika

[IMG]

Jeden ze čtyř patronů proti moru

[IMG]

Pohled do kupole

[IMG]

Detail kupole - lucerna

[IMG]

Lavice

[IMG]

Oltář

[IMG]

Vstupní dveře

[IMG]

Vstupní dveře - detail přitahovadla