RSS Facebook

Karta stavby 

Kapitulní konzistoř

 
Dómské náměstí 9 | Litoměřice - Za nemocnicí
Hora sv. Štěpána, Domhügel
GPS: 50°31'57.637"N, 14°7'37.203"E
Autor:
Octavio (Oktavián) Broggio
Spoluautor:
Franz Sander (1880)
Účel stavby:
Administrativní budova
Výstavba:
1733 - 1738
Sloh:
baroko
Aktuální název:
Diecézní konzistoř - biskupská kurie
Historický název:
Diecézní seminář
O stavbě

Budova konzistoře byla vystavěna v letech 1733 - 38 (někdy se uvádí 1736 - 41) pro diecézní kněžský seminář. Kvůli nedostatku prostředků zahájil seminář svou činnost až v roce 1755. Úpravy stavby proběhly po r. 1788, kdy na místo semináře byla zřízena biskupská konzistoř (z lat. consistorium - rada, která pomáhala císaři, termínem konzistoř se v Čechách tradičně označuje biskupská kurie).
Původně se jednalo o jednopatrový barokní objekt s mansardovou střechou s volutovým štítem nad středním rizalitem, zdůrazněným trojúhelným tympanonem. V nástavci portálu se nachází socha sv. Jana Nepomuckého a v supraportě je umístěn znak pátého litoměřického biskupa Moritze Adolfa Karla Sachsen-Zeitz.
Dispozice je organizována křížem příčné a podélné chodby. Všechny místnosti v přízemí jsou zaklenuty neckovými, valenými, příp. křížovými klenbami s výsečemi. Plochostropé patro je přístupné dvojramenným vřetenovým schodištěm zaklenutým stlačnou valenou klenbou. Seminář byl r. 1810 přemístěn do zrušené jezuitské koleje a vystřídala jej kapitulní konzistoř.
Druhé patro bylo přistavěno až r. 1880 podle návrhu městského stavitele Franze Sandera. Fasády se přizpůsobily baroknímu tvarosloví, objekt dostal valbovou střechu. Jedna z posledních oprav konzistoře proběhla v r. 1995 a 2011.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

Kuča, Karel: Průvodce po Dómském náměstí v Litoměřicích, Biskupství litoměřické, Litoměřice 2011.

Odkazy

Biskupství litoměřické:
www.dltm.cz

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Sakrální památky Ústeckého kraje:
www.sakralnipamatky.cz

[IMG]

vpravo od konzistoře se nachází býv. probošství

foto: Filip Landa

[IMG]

foto: Filip Landa

[IMG]

Detail portálu se znakem biskupa M. A. Karla Sachsen-Zeit

foto: Filip Landa

[IMG]

Pohled na konzistoř a probošství z věže katedrály

foto: Karel Kuča

[IMG]

Půdorys 1. a 2. patra

SÚRPMO Praha

[IMG]

Půdorys sklepa a přízemí

SÚRPMO Praha

[IMG]

Před přestavbou v 80. letech 19. století, kdy byla budova navýšena o třetí podlaží.

Kotyza, O., Kotyzová, I: Zmizelé Čechy - Litoměřice, Paseka, Praha - Litomyšl 2011