RSS Facebook

Karta stavby 

Dům U Černého orla

 
Mírové náměstí 12/4 | Litoměřice - Město
Marktplatz, Ringplatz, Hauptplatz, Stadtplatz
GPS: 50°32'0.430"N, 14°7'55.212"E
Autor:
Ambrosio (Ambrož) Balli
Účel stavby:
Polyfunkční dům
Výstavba:
1560 - 1564
Sloh:
renesance
Aktuální název:
Salva Guarda
Historický název:
Haus Zum schwarzen Adler
Lidový název:
Králův Hrádek nad Labem
O stavbě

Nemovitá kulturní památka je jedním z nejvýznamnějších měšťanských renesančních domů. Byl postaven ve 14. stol. pro rodinu Dionýsia Housky (někdy uváděno "Houška"), a kolem roku 1560 přestavěn do renesanční podoby italským architektem Ambrosiem Ballim.
Jeho první majitel, Dionýs Houska, nechal dům postavit za účelem ochrany královského poselstva a samotného vladaře. Byl zde ubytován např. císař Maxmilián II. (21. - 22. 4. 1575). V roce 1650 udělil císař Ferdinand III., který zde také přebýval, domu výsady rytířského sídla s ochrannou známkou Salva Guarda panovnické nadčasové privilegium, chránící objekt před rabováním a obtěžováním vojsky (v podobě kamenné desky na fasádě domu). Dům se stal rytířským sídlem Oulíků (Aulíků) z Třebenic a byl obdařen titulem "Králův Hrádek nad Labem". V letech 1704 - 73 zde byla kasárna, později hostinec "Černý orel". Od roku 1853 zde sídlil městský úřad, později hotel, který byl považován za jedno z prvních hotelových zařízení ve střední Evropě. Rozsáhlé stavební úpravy proběhly v 18. a 19. století. Dům s vysokými atikovými štíty postupně sloužil také jako pošta (od r. 1828), poté jako archiv, po 2. světové válce jako oděvní manufaktura a obchod. Po roce 1945 hrozil zřícením, proto bylo přistoupeno ke generální opravě, při níž bylo také obnoveno podloubí. Fasáda domu je zdobena bohatými sgrafity s biblickými motivy s alegoriemi lidského věku, které byly nečekaně objeveny až při zmíněné rekonstrukci v letech 1957-58. Rozviliny s maskarony napodobují antickou grotesku a výjevy z Genese (Adam a Eva, Potopa... ). Sgrafitové pásy jsou odděleny kordonovými římsami. Dekorace končí na korunní římse, jejíž hmotu fragmentuje několik řad filigránské renesanční ornamentiky. Jedinou dekorací hladké atiky i volutových štítů členěných subtilními pilastry bez hlavic je výrazný plastický zubořez a čučky.
Nyní se v domě nachází hotel a restaurace "Salva Guarda" s výstavními prostory. V prostorách domu se zásluhou majitelů vedl a dosud vede bohatý společenský a kulturní život. V podloubí budovy je umístěna busta José Rizala od akad. sochaře Libora Piskláka.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Odkazy

Hotel Salva Guarda:
www.salva-guarda.cz

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

[IMG]

foto: Filip Landa

[IMG]

foto: Filip Landa

[IMG]

foto: Filip Landa

[IMG]

alegorická sgrafita na fasádě

foto: Filip Landa

[IMG]

Sgrafita: Adam a Eva a jiné alegorie

foto: Filip Landa

[IMG]

Pamětní destička "Salva Guarda"

foto: Filip Landa

[IMG]

alegorická sgrafita na fasádě

foto: Filip Landa

[IMG]

Historická pohlednice

Z Litoměřic a okolí pohledy staré a nejstarší

[IMG]

Fotografie z 50. let před generální rekonstrukcí

Kotyza, O., Kotyzová, I: Zmizelé Čechy - Litoměřice, Paseka, Praha - Litomyšl 2011

[IMG]

Historická pohlednice (1909)

Petr Prášil a kol: Litoměřicko na starých pohlednicích, Hostivice 2005

[IMG]

Historická pohlednice (1914)

Petr Prášil a kol: Litoměřicko na starých pohlednicích, Hostivice 2005