RSS Facebook

Karta stavby 

Dělnická kolonie v Lukavci

 
Lukavecká | Lukavec
Lukawetz
GPS: 50°30'12.121"N, 14°4'59.610"E
Autor:
Fritz (ev. Friedrich) Lehmann
Účel stavby:
Urbanismus
Výstavba:
1928 - 1929
Sloh:
tradicionalismus
Historický název:
Arbeitersiedlung fur Böhmische Glanzstoff Fabrik Lobositz
O stavbě

Drobná dělnická kolonie v sousedním Lukavci, složená ze tří dvojdomů na půdorysu písmene L, situovaných podél Lukavecké ulice na okraji obce byla postavena v roce 1929. Současná podoba kolonie je však pouze torzem původního, mnohem velkorysejšího záměru, který počítal s mnohem větším rozsahem sídliště, jež by tak svou rozlohou překonalo samotnou obec. Ve formálním řešení domů vycházel Lehmann z lidové architektury, jíž však vtiskl současný výraz. Prosté fasády s dvojicí sdružených střešních arkýřů v patře oživuje jednoduchým, nicméně efektním nárožím portikem domu s kónickým sloupkem, zdůrazněným navíc ušlechtilým kamenným obkladem. Dispozice odpovídá venkovskému provozu a tak nechyběla nižší provozní část v zadním traktu s chlévem a kůlnou. V přízemí každého domu se nacházela hlavní obytná místnost s kuchyní a přístup do tří ložnic v patře umožňovalo boční schodiště. Zajímavým prvkem bylo  umístění stolu v hlavní obytné místnosti, které mělo být zřejmě aluzí na tzv. svatý kout, běžný ve venkovském prostředí. (text J. Zemana)

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Publikováno v

LEHMANN, Fritz. Bekenntnis zum Individuellen. In Horizont, čís. 35-36 (monotematické číslo věnované Lehmannovi), 1932; str. 591

Literatura a prameny

SOA Litoměřice, pobočka Most, fond Česká továrna na umělé hedvábí-systém Eberfeld
ZEMAN, Jaroslav. Architekt Fritz Lehmann. Příspěvek k poznání "periferní" meziválečné architektury. In Průzkumy památek 2/2013

[IMG]

Celkový pohled na kolonii

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

Dvojdům

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

Detail nároží jednoho z domů

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

Jeden z dvojdomů po současných úpravách

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

Pohled do Lukavecké ulice

foto: Jaroslav Zeman

[IMG]

Dobový snímek jednoho z domů

Horizont 1932

[IMG]

Celkový nerealizovaný půdorys kolonie

SOA Litoměřice, pobočka Most

[IMG]

Projekt dvojdomu

SOA Litoměřice, pobočka Most

[IMG]

Projekt jednoho z domů

SOA Litoměřice, pobočka Most

[IMG]

Půdorys typického dvojdomu

Horizont 1932