RSS Facebook

Článek 

Roman Balšán: Rekonstrukce Labskozámeckého pivovaru

21. 01. 2021 | autor: Roman Balšán

ateliér prof. Ing. akad. arch. Jana Šépky na pražské UMPRUM | zvláštní cena Ministerstva průmyslu a ochodu ČR v rámci soutěžní přehlídky diplomových prací Diplomky 2020 

Autorská zpráva

Diplomová práce se zabývá revitalizací areálu Labskozámeckého pivovaru v Litoměřicích. Důvodem volby tohoto zadání je předpoklad, že dnes chátrající historický pivovar může paradoxně svou případnou transformací vnést do hibernujících a v minulosti ustrnulých Litoměřic soudobý otisk, a být tak iniciátorem nového vývoje.
Labskozámecký pivovar je v Litoměřicích význačná stavba, a to jak svou polohou, tak svou zřetelnou přítomností v panoramatu města. Na pivovar je v této práci nahlíženo v širším regionálním pohledu a celou prací je nesena víra, že tato stavba, díky své případné zdařilé revitalizaci, může pozdvihnout celý přidružený region.
Typologie pivovaru je specifická, a tak možností využití těchto staveb je omezené množství. Právě pivovar v Litoměřicích je o to hůře uchopitelný, jelikož jeho velikost v rámci zdejší městské struktury je výjimečná a těžce funkčně naplnitelná. Situaci nepomáhá ani fakt, že skoro polovina prostor pivovaru se nachází v podzemí. Pivovarské sklepy mají velký potenciál, ale je jen omezené množství funkcí, které by tohoto potenciálu mohlo využít. V Litoměřicích se v současné době uvažuje o výjimečném projektu geotermálního vrtu, který by jim zajišťoval částečnou energetickou nezávislost. Vrtu by mohly využít na lázeňské účely, a tak existuje možnost, že by se staly novým českým lázeňským městem. Tento fakt vnímám jako zásadní motiv pro budoucí formování města a jeho nově vznikající identitu. Přítomnost lázní by z Litoměřic udělala významné regionální centrum. Naskýtá se zde možnost využití budovy pivovaru, v rámci níž by funkce lázní podtrhla kulturní význam takto zachované industriální památky, a zároveň mohla adekvátně využít specifických, ale cenných prostor bývalého pivovaru.

[IMG]

pohled na hostinec - východní rizalit

[IMG]

pohled na hotel - středový rizalit

[IMG]

axonometrie

[IMG]

celkový záběr se vstupem do lázní

[IMG]

recepce

[IMG]

schody na rozhlednu

[IMG]

gastro vestavba v bývalé varně pivovaru

[IMG]

gastro vestavba v bývalé varně pivovaru

[IMG]

gastro vestavba - horní pohled

[IMG]

velký bazén

[IMG]

velký bazén

[IMG]

velký bazén

[IMG]

hlavní prostor - styk staré a nové části

[IMG]

nová část s prostory osvětlenými světlíky - malý termální bazén a vstupní chodba do sauny

[IMG]

odpočívárna

[IMG]

pohled přes bazén na starou část s cihlovými klenbami

[IMG]

hotel v západním křídle

[IMG]

hotel v západním křídle

[IMG]

hotel v západním křídle

[IMG]

hotel v západním křídle

[IMG]

hotel v západním křídle

[IMG]

situace širších vztahů - schwarzplan

[IMG]

situace

[IMG]

půdorys 2.PP

[IMG]

půdorys 1.PP

[IMG]

půdorys 1.NP

[IMG]

půdorysy 2. - 6. NP

[IMG]

řez

[IMG]

řezy a pohledy