RSS Facebook

Článek 

Dominika Taklová: Dům milovníka knih

30. 04. 2013 | autor: Dominika Taklová

ateliér prof. Ing. arch. Zdeňka Fránka a Ing. arch. Radka Suchánka, Ph.D. | zimní semestr 2011/2012

Semestrální práce byla zpracována jako zadání Architektonické dílny Archi|LTM 1,5 na Fakultě umění a architektury TU v Liberci.

Kam je projekt situován

50°32'13.978"N, 14°7'53.404"E

Mapy.cz

Autorská zpráva

Dům milovníka knih: úzkým domem střídavě prochází antikvariát společně s vlastním bytem majitele. Tyto dvě části jsou od sebe odděleny schodištěm, které je vytvořeno na principu DNA dvoušroubovice. Uprostřed schodiště vzniká tubus o kruhovém průřezu, určený v přízemí k průchodu do kavárny a ve vyšších patrech jsou umístěny malé plošiny ke čtení knih. V 2.np a 4.np plošiny náleží antikvariátníkům, ve 3.np se schodiště rozšiřuje a vzniká elipsovitá plošina přístupná antikvariátníkům i majiteli - průchozí plošina. V 5. np se schodiště vrací do původního kruhového průřezu a tato malá čítárna je určena majiteli.

[IMG]

vizualizace

[IMG]

dům milovníka knih

[IMG]

situace

[IMG]

vizualizace interiéru

[IMG]

vizualizace interieru

[IMG]

vytvořeno v rámci projektu Archi|LTM