RSS Facebook

Karta stavby 

Dům "Pod bání"

 
Mírové náměstí | Litoměřice - Město
Marktplatz, Ringplatz, Hauptplatz, Stadtplatz
GPS: 50°32'0.737"N, 14°7'53.191"E
Autor:
Ambrosio (Ambrož) Balli (1570 - 1576)
Účel stavby:
Polyfunkční dům
Výstavba:
1570 - 1584
Sloh:
Renesance s empírovou přestavbou
Aktuální název:
Městský úřad, radnice
Lidový název:
Kalich
O stavbě

V jádře pozdně gotický dům z 1. poloviny 16. století renesančně přestavěný zhruba od roku 1570 Ambrožem Ballim pro měšťanskou rodinu Mrázů z Milešovky, jejichž erb je vytesán na vstupním portálu a vyobrazen na dvorním průčelí. Dům byl dostavěn až po Balliho úmrtí v roce 1576. Středověká dispozice s dvoupatrovými sklepy, mázhausem, zadní komorou i pozdně gotickým hrotitým portálem s přetínanými pruty v ostění byla zachována. Balliho přestavba se soustředila na nové řešení prostorů sklenutých hřebínkovými klenbami v přízemí i v patře a na vnější tvář domu se sedlovou střechou, na niž dosedá osmiboký stan ukončený cibulí. V domě později sídlil rakouský státní solný úřad, který byl označen znakem rakouského mocnářství, umístěným nyní v podloubí. Roku 1655 získalo dům město. V roce 1671 byla věž poškozena bleskem, poté opravena. Vnitřní úpravy pocházejí z roku 1695. V roce 1834 proběhla rozsáhlá přestavba, kdy byly sňaty renesanční štíty (podobné domu "U černého orla") a nahrazeny empirovým řešením průčelí. Neporušen zůstal pouze vstupní portál saského typu s bohatě profilovanou archivoltou a plastickou výzdobou. Roku 1877 bylo v přízemí domu otevřeno první litoměřické městské muzeum a v domě se poté střídala různá městská zařízení.
Dům byl původně nazýván "Pod Bání" podle vyhlídkové věžice v podobě kalicha, připomínající tradici vinařství ve vazbě na úřad stavebníka, který byl "perkmistrem hor viničných". Kalich se stal také symbolem silně utrakvistického města předbělohorské doby, ale přímá návaznost tvaru věže na husitský odkaz je spíše nepravděpodobná. Kalicha jako symbolu města se však užívá dodnes. Uvnitř věže se jeden čas údajně konala zasedání městské rady, přičemž každý radní seděl u jednoho okna. Zespodu jim byly zavřeny dveře a nebyly otevřeny, dokud se radní nedomluvili.
Dnešní úprava pochází z let 1950-55 a v domě sídlí městský úřad a městské informační centrum. V roce 1994 byla do průchodu vsazena náhrobní deska manželky původního majitele, Ludmily Mrázové. Znovu byl dům opravován na přelomu 20. a 21. století, při této rekonstrukci byly objeveny renesanční a barokní nástěnné fresky s biblickými motivy v kanceláři starosty. Všechny hodnotné historické artefakty byly restaurovány. V průběhu letní turistické sezóny je možné uskutečnit prohlídku vyhlídkové terasy v "Kalichu", odkud je dobrý výhled na celé centrum města.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Odkazy

Městský úřad Litoměřice:
www.litomerice.cz

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Turistika cz:
www.turistika.cz

[IMG]

foto: Filip Landa

[IMG]

"kalich"

foto: Filip Landa

[IMG]

foto: Filip Landa

[IMG]

Erb rodiny Mrázů v portálu

foto: Filip Landa

[IMG]

Znak solného úřadu v podloubí

foto: Filip Landa

[IMG]

kancelář starosty

atelier AP

[IMG]

kancelář starosty

atelier AP

[IMG]

Pohled z věže na náměstí

litomerice.cz

[IMG]

Historická pohlednice (1914)

Petr Prášil a kol: Litoměřicko na starých pohlednicích, Hostivice 2005

[IMG]

Historická pohlednice

Z Litoměřic a okolí pohledy staré a nejstarší

[IMG]

Historická pohlednice

Z Litoměřic a okolí pohledy staré a nejstarší

[IMG]

Historická pohlednice

Z Litoměřic a okolí pohledy staré a nejstarší

[IMG]

Jižní fronta náměstí. Sousední 2 domy byly po r.1880 strženy, nahradila je budova spořitelny a nová ulice k Máchovým schodům.

Kotyza, O., Kotyzová, I: Zmizelé Čechy - Litoměřice, Paseka, Praha - Litomyšl 2011