RSS Facebook

Karta stavby 

Jezuitská kolej s kostelem Zvěstování Panny Marie

 
Jezuitská 1/22 | Litoměřice - Město
Jesuiten Gasse, Jungmannova, Mariánská
GPS: 50°31'55.517"N, 14°7'58.735"E
Autor:
Giulio (Julius) Broggio (1654 - 1703)
Autor:
Octavio (Oktavián) Broggio (1703 - 1731)
Účel stavby:
Sakrální stavba
Výstavba:
1654 - 1731
Sloh:
baroko
Lidový název:
Jezuitský kostel
O stavbě

Předchůdcem dnešního areálu byl křižovnický špitál, který vznikl na předmostí labského mostu v polovině 13. století u kostela Panny Marie. Ten byl zřejmě součástí dvorce později blahoslaveného Hroznaty v předpolí pozdějšího královského města. Od husitských válek kostel i špitál spravovalo město, po roce 1549 zde sídlila latinská škola. Po příchodu jezuitů do Litoměřic roku 1629 jim starý kostel a škola posloužily za provizorní působiště.
Po skončení třicetileté války a shromáždění potřebných prostředků začali roku 1649 přestavovat gymnázium, které se postupně stalo velmi proslulým. Roku 1654 byla zřízena jezuitská kolej a od roku 1701 se začal stavět nový kostel, nejmohutnější litoměřická barokní novostavba.

Stavba kostela byla zahájena v roce 1701, stavitelem byl Giulio Broggio, ve stavbě pokračoval i jeho syn Octavio. Stavba byla dokončena v roce 1731. V interiéru jsou fresky připisované Janu Hiebelovi, hlavní oltář z umělého mramoru dokončil roku 1772 J. Kramolín. Po církevní reformě v roce 1773, kdy bylo Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité) dočasně zrušeno, sloužil areál různým účelům. V letech 1793-1809 zde dokonce bylo skladiště městského pivovaru.

V roce 1810 byl kostel opětovně vysvěcen a od roku 1811 byl celý areál využíván pro potřeby bohosloveckého semináře. Od roku 1818 je kostel spojen s bývalou jezuitskou kolejí visutou krytou chodbou nad monumentálním schodištěm, které bylo vybudováno v ose původního mostu přes Labe r. 1820.

Po poškození při nesmyslném sovětském bombardování 8. 5. 1945 zanikla budova gymnázia (1947) a v koleji se usídlila strojně početní stanice ČSD. Kostel sloužil jako dílny zdejší galerie. Zchátralé stavby prošly opravami v 80. a 90. letech 20. století. Od roku 1992 slouží kostel Severočeské galerii výtvarného umění, která zde spolu s Nadací Symposion uspořádala čtyři ročníky výtvarných sympozií: Baroko a dnešek a Otevřený dialog.

V koleji sídlí kanceláře stavební firmy. Na jezuitské schody byla v r. 1992 umístěna plastika od J. Beránka s názvem „Neznámo odkud“.

Kde stavbu najdete

Mapy.cz

Literatura

Kotyza, Smetana, Tomas a kol: Dějiny města Litoměřic, Město Litoměřice 1997

Odkazy

Severočeská galerie výtvarného umění:
www.galerie-ltm.cz

Výskyty v jiných databázích

hrady cz:
www.hrady.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

Turistika cz:
www.turistika.cz

Kostelycz:
www.kostelycz.cz

Sakrální památky Ústeckého kraje:
www.sakralnipamatky.cz

Atlas Česka:
www.atlasceska.cz

[IMG]

Jezuitský kostel

litomerice.cz

[IMG]

pohled z Jezuitské ulice

www.flickr.com/photos/jackpscott/

[IMG]

foto: Filip Landa

[IMG]

Jezuitský kostel

kostelycz.cz

[IMG]

Jezuitský kostel

kostelycz.cz

[IMG]

býv. jezuitská kolej

foto: Filip Landa

[IMG]

ptačí pohled

Mapy.cz

[IMG]

interiér kostela

foto: Filip Landa

[IMG]

detail typického barokního pilastru

foto: Filip Landa

[IMG]

barokní výzdoba kazatelny

foto: Filip Landa

[IMG]

fresková výzdoba nad kruchtou

foto: Filip Landa

[IMG]

socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1742 pořízená pův. pro labský most, r. 1952 nahradila v nice sochu J. E. Hilschera

sakralnipamatky.cz

[IMG]

Sokl sochy sv. Františka Xaverského z býv. barokního mostu

foto: Filip Landa

[IMG]

Prostorové instalace - symposium Otevřený dialog 1996

katalog sympozia

[IMG]

Prostorové instalace - symposium Otevřený dialog 1996

katalog sympozia

[IMG]

Prostorové instalace - symposium Otevřený dialog 1996

katalog sympozia

[IMG]

Jezuitské schody s částí plastiky "Neznámo odkud"

foto: Filip Landa

[IMG]

Historická pohlednice

Z Litoměřic a okolí pohledy staré a nejstarší

[IMG]

jezuitské schody na staré pohlednici (1906)

Petr Prášil a kol: Litoměřicko na starých pohlednicích, Hostivice 2005

[IMG]

Přístup po původním kamenném mostu na "jezuitské schody", dobová grafika

[IMG]

původní most napojený na "jezuitské schody", před vybudováním přeložky želenice