RSS Facebook

Článek 

Dobrý den, tady Litoměřice-Leitmeritz

25. 09. 2012 | autor: Litoměřice-Leitmeritz

"Our architecture reflects truly as a mirror / Naše architektura odráží pravdu jako zrcadlo" (Louis Sullivan)

Člověku se lépe ničí to, co nezná. A bez porozumění historii se lze těžko bavit o současnosti.

 

Oznamujeme spuštění nové odborné platformy Litoměřice-Leitmeritz, která koncepčně navazuje na projekty Ústí///Aussig, Teplice///Teplitz, Liberec:Reichenberg, s nimiž sdílí databázi. Web vzniká jako online databáze kvalitní a historicky cenné architektury, studentských projektů i jako místo veřejné diskuze nad zacházením s prostředím, v němž denně žijeme.

Naše činnost

Platforma Litoměřice-Leitmeritz je volné, dobrovolné a nezávislé sdružení několika architektů, studentů architektury a umělců, které dohromady pojí vztah k rodnému regionu.

 

Jednou složkou webu www.litomerice-leitmeritz.net je databáze staveb a architektů, kteří se významným způsobem zapsali do tváře měst a obcí v litoměřickém okrese. O metodice výběru realizací se můžete dočíst v sekci „O projektu“.  Tato databáze architektů a staveb se bude postupem času obohacovat o nové poznatky a bude se neustále aktualizovat a rozvíjet. Proto prosíme o shovívavost k neúplným informacím v našich začátcích. Už jsme ale učinili dokonce jeden významný objev: Filip Landa ve spolupráci s kunsthistorikem Jaroslavem Zemanem vyvrátil domnělé autorství Mírového kostela v Lovosicích, které bylo připisováno renomované drážďanské kanceláři Lossow und Kühne (ta přitom vznikla až rok po dostavbě zmíněného kostela). Dnes již můžeme s jistotou říci, že architektem Mírového kostela je německý architekt Paul Lange z Lipska. Stejně tak se v některých pramenech zaměňuje autorství Fritze Lehmanna a Adolfa Foehra v případě několika lovosických domů.

 

Nelze očekávat, že obsáhneme tolik známých realizací jako mnohem větší města Ústí nad Labem nebo Liberec, přesto už má litoměřická databáze mezi všemi dosavadními projekty platformy Město-Stadt.net jedno prvenství: jde zatím nejdále do historie, neboť některé litoměřické stavitele lze vystopovat už v 16. století. Jedním z dílčích cílů stránek je tedy postupné zmapování architektonického a urbanistického vývoje Litoměřic, a tím oživení historické paměti a základních vazeb mezi městským prostorem a jeho obyvateli.

 

Dalším cílem je osvěta, sledování aktuálních témat a rozvíjení diskuze nad budoucím utvářením města. O architektuře se dnes obecně málo mluví a píše, a když už, tak spíše bulvárním způsobem. Populární noviny a časopisy jsou často vedeny finančními zájmy a podřizují se inzerentům. Velké servery se zase podbízejí všeobecnému vkusu, aby si zajistily vysokou návštěvnost. Namísto solidních informací čtenáři dostávají firemní propagace či nesmyslné inspirace módními trendy s jepičím životem. Nezávislé nebo odborné časopisy už téměř neexistují. V současné době se kritizuje spíše z pohledu „líbí-nelíbí“, bez znalosti problematiky a širších souvislostí. Přitom architektura je nejviditelnějším obrazem společnosti.

Proto se budeme snažit v rámci svých možností fundovaně komentovat dění na poli architektury, naše čtenáře se pokusíme vzdělávat a kultivovat. Kromě provozu webových stránek se pokusíme iniciovat další aktivity v podobě komentovaných prohlídek, spolupráce na výstavách, publikacích či vzdělávacích programech.

Budeme uveřejňovat projekty studentů architektury, které sice většinou nedospějí k realizaci, ale jsou důležitým zdrojem idejí a vizí, bez nichž by reálná kultura nemohla existovat. Nesdílíme totiž marxistické pojetí kultury jako nadstavby ekonomiky, nýbrž chápeme kulturu i architekturu jako integrální součást našeho života a trvalou potřebu, bez níž bychom nezůstali sami sebou.

Naše město

Litoměřice byly vždy dobrým místem k životu. Dodnes těží ze své unikátní polohy i z pozitivního několikasetletého urbanistického vývoje. Organicky rostlé středověké sídlo neustále disponovalo kvalitními městskými prostory, které nenarušil ani vývoj ve 20. století. Město se vcelku dobře vyrovnalo i s obdobím budování velkých sídlišť během bytové krize. Dnes si Litoměřice udržují pověst na výsost kulturního města, kde si na své přijdou všechny vrstvy obyvatel.

Přesto se před námi otevírá řada mírně kontroverzních témat a otázek do budoucna. Nekoncepční expanze města do Miřejovické stráně, nevkusné zateplování panelových domů, diskutabilní rekonstrukce některých památek (gotický hrad), problematické využití některých ploch a transformačních území (areály kasáren, pivovarů), problémy s infrastrukturou (doprava, parking), nevyužívání architektonických soutěží na veřejné zakázky. I to jsou témata, kterým se budeme postupně věnovat a vysvětlovat je.

Naše iniciativa

Naše iniciativa je v zásadě apolitická (ve smyslu současného pojetí politiky, nikoliv ve smyslu "polis") a jejím účelem je lidi stmelovat, nikoliv rozdělovat. Nicméně v Liberci nebo v Ústí nad Labem se platformy Město-Stadt.net staly důležitým hlasem, jenž je vnímaný i jako odborná pomoc či oponentura k politickému dění na komunální úrovni.

 

Vznik portálu www.litomerice-leitmeritz.net vychází z původního projektu občanského sdružení 400/27, které se stává garantem celkové koncepce. Rozhodli jsme se pro spuštění této iniciativy i přes dosavadní nepřízeň několika grantových řízení. Vše děláme dobrovolně ve volném čase a zdarma. Nadšení nám ale nechybí. Vítáme jakoukoliv formu spolupráce či odbornou revizi. Všechny zájemce, kteří mají čím přispět, zveme mezi sebe. Věříme, že si najdeme pravidelné čtenáře a návštěvníky našeho webu, a že se dočkáme nějaké zpětné reakce obyvatel litoměřického okresu.

 

Nehledáme velké sponzory, rádi si uchováme nezávislost. Pokud si však přejete na naši činnost přispět, můžete tak udělat prostřednictvím transparentního účtu občanského sdružení 400/27. V případě zájmu kontaktujte nejdříve někoho z autorů webu. Programátorský i obsahový rozvoj databáze bez příležitostných injekcí je náročný. Provoz webu můžete podpořit i jeho propagací, poskytnutím archivních materiálů, fotek a scanů. V budoucnu by stránky mohly mít i vícejazyčnou verzi a řadu dalších vylepšení. Budeme je rozvíjet podle intenzity ohlasů veřejnosti, která má možnost sledovat nás např. i na facebooku. Věříme, že si k Vám naše platforma nalezne cestu.

Zajímáte se o architekturu?

Ano897
Ne577
[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

[IMG]

Litoměřice | fotky: F. Landa