RSS Facebook

Karta autora 

O autorovi

Giovanni Domenico Orsi de Orsini

 

1634 Vídeň

1679 Praha

O autorovi

Orsiho otec, stavitel vlašského původu Giovanni Battista Orsi (též Orssi, Urssay, Ursyny), přišel do Prahy z Vídně v roce 1626 a usadil se v Praze na Hradčanech. Domenico se narodil ve Vídni a zřejmě pobýval i v severní Itálii. Obě tato prostředí silně ovlivnila jeho další tvorbu.
V Čechách je poprvé doložen k roku 1653, dva roky nato je zmíněn jako zednický tovaryš a o rok později již jako polír. Orsi se v Praze usadil na Starém Městě (1660), vstoupil do pražského staroměstského cechu a pracoval zpočátku pro Carla Luraga. Později se osamostatnil a vynikl i jako samostatný tvůrčí architekt, pracující především pro jezuity, ale příležitostně i pro šlechtu. Přibližně kolem roku 1670 se uvádí s přídomkem de Orsini. V letech 1675-77 byl rektorem vlašské kongregace v Praze na Malé Straně a od roku 1678 vrchním pevnostním stavitelem v Chebu. Orsi byl vedle o něco starších architektů F. Carattiho a Carla Luraga třetím nejvýznamnějším architektem počátečního období barokní architektury v Čechách. Přestože zemřel mlád (pravděpodobně na mor) a na vrcholu svých tvůrčích sil, je jeho tvorba, v níž se projevily značné umělecké schopnosti a invence, značně rozsáhlá.

Stavby na jiných místech

Děkanský kostel Povýšení sv. Kříže v Kadani (od 1654)
Jezuitská rezidence s kostelem sv. Víta v Tuchoměřicích (od 1665)
Jezuitská rezidence v Kutné Hoře (od 1667)
Kostel Nejsvětější Trojice v obci Klášter (Nová Bystřice) (od 1668)
Teologický sál Strahovské knihovny (1671-1674)
Jezuitský profesní dům na Malé Straně v Praze a začátky stavby kostela sv. Mikuláše
Klášter karmelitánů na Starém Městě (většinou zbořený) a přestavba kostela sv. Havla (1671)
Kostel Zvěstování Panny Marie
v Ostrově nad Ohří (1674)
Severní trakt Klementina v Praze na Starém Městě (od 1679)
Rozšíření Anenského kláštera na Starém Městě
Kolowratský palác na Ovocném trhu v Praze (dokončen 1725)
Vratislavský dům v Praze (Jilská ul.)

Literatura

Vlček P.: Giovanni Domenico Orsi a bývalý kostel sv. Norberta v Praze, Umění 34, 1986; Dějiny českého výtvarného umění II/1, Praha 1989

Toman, P. Slovník československých výtvarných umělců. Praha 1927. str. 236

Výskyty v jiných databázích

abART:
abart-full.artarchiv.cz

Wikipedie:
cs.wikipedia.org

archINFORM:
eng.archinform.net

CoJeCo:
www.cojeco.cz

Deutsche Biographie:
www.deutsche-biographie.de

Getty ULAN:
www.getty.edu

Prostor:
www.prostor-ad.cz

Europeana:
www.europeana.eu

LIBRI - Kdo byl kdo:
www.libri.cz

Stavby autora

[IMG]

1681 Katedrála sv. Štěpána